Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404052
Title Recreatiemotieven in het Nationaal Landschap Het Groene Woud
Author(s) Goossen, C.M.; Donders, J.L.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2114) - 47
Department(s) CL - The Human Factor
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) recreatie op het platteland - openluchtrecreatie - recreatiegebieden - recreatieonderzoek - recreatieactiviteiten - natuurgebieden - nationale landschappen - noord-brabant - nederland - rural recreation - outdoor recreation - amenity and recreation areas - leisure research - recreational activities - natural areas - national landscapes - netherlands
Categories Indoor Leisure and Recreation
Abstract Dit onderzoek is opgezet om een vergelijking te maken met de resultaten van hetzelfde onderzoek dat in Midden-Delfland is gehouden. De resultaten uit het onderzoek in Midden-Delfland worden met deze resultaten in Het Nationaal Landschap Het Groene Woud bevestigd. Daarmee lijken de ontwikkelde smaakmakers ook voor andere gebieden in Nederland toepasbaar te zijn. Het belangrijkste motief in het Groene Woud is Gezelligheid, maar de vraag hiernaar is groter dan het aanbod er van. Er is een verschil in populariteit tussen de afzonderlijke gebieden in Het Groene Woud met betrekking tot de motieven. De methode heeft aangetoond dat het mogelijk is om richting te geven aan een meer vraaggestuurde recreatieplanning.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.