Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404074
Title Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur : quick scan van varianten
Author(s) Bredenoord, H.; Hinsberg, A. van; Knegt, B. de; Leneman, H.; Gaaff, A.; Pouwels, R.; Schmidt, A.M.
Source Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving nr. 500414007) - ISBN 9789078645580 - 56
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Land Use Planning
CGI - Geo-information Communication
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - beleidsdoelstellingen - beleidsevaluatie - nederland - ecological network - nature conservation policy - policy goals - policy evaluation - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Het kabinet wil de Ecologische Hoofdstructuur herijkt realiseren en de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid verder decentraliseren naar de provincies. Het ministerie van EL&I heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht om voor dit proces een aantal door het ministerie aangedragen varianten door te rekenen. In deze quick scan zijn de uitgaven en de effecten op natuurkwaliteit in beeld gebracht. De kabinetsbesluiten over de financiële en inhoudelijke ombuigingen en het voornemen om te voldoen aan de internationale verplichtingen voor natuur zijn als harde randvoorwaarden meegenomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.