Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404116
Title De status en toekomst van iLUC in de wetenschap : van kwantificering naar preventie
Author(s) Faaij, A.; Meijl, H. van; Broens, D.F.
Source [Den Haag] : LEI Wageningen UR
Department(s) LEI Internationaal Beleid
LEI MARKT & K - Duurzame Handel en Ketenvorming
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) biobased economy - indirecte veranderingen van landgebruik - voorspellingen - beleid - schattingen - indirect land use change - forecasts - policy - estimates
Categories Land Use Planning
Abstract Biobrandstoffen worden als een duurzame oplossing gezien voor het opraken van fossiele brandstof. Toch is er veel debat over de omvang van indirect land use change (iLUC) door het stimuleren van bio-brandstoffen. In de wetenschap is sprake van voortschrijdend inzicht. De eerste hoge schattingen zijn door betere studies naar beneden bijgesteld. En er zijn nog steeds veel verbeteringen in gegevens en modellen mogelijk. Bovendien lijkt het iLUC-effect goeddeels voorkomen te kunnen worden met de juiste aanpassingen in landbouw en veeteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.