Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404129
Title Innovatienetwerk Duurzame EnErgie Noord-Oost Polder en Koekoekspolder: Rapportage van ervaringen, bevindingen en verdiepingen met betrekking tot duurzame energie
Author(s) Vermeulen, P.C.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1059) - 47
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) innovaties - kennisoverdracht - discussiegroepen - energiebesparing - duurzaamheid (sustainability) - energiebronnen - bio-energie - kassen - glastuinbouw - duurzame energie - biobased economy - innovations - knowledge transfer - discussion groups - energy saving - sustainability - energy sources - bioenergy - greenhouses - greenhouse horticulture - sustainable energy
Categories Energy / Knowledge Exchange
Abstract In 2008 is op initiatief van de provincie Flevoland het Innovatienetwerk Duurzame EnErgie opgericht. Doel van dit netwerk is de glastuinders in de Noordoostpolder en de Koekoekspolder via discussies en bedrijfsbezoeken binnen het netwerk, een beter inzicht en begrip van de achtergronden van nieuwe en duurzame energiesystemen te geven. Verwacht wordt dat hierdoor deze systemen eerder en beter onderbouwd toegepast gaan worden. In een tiental bijeenkomsten in 2009 en 2010 zijn de volgende onderwerpen uit het energie transitie traject van Kas als energiebron aan de orde geweest; Aardwarmte, Warmte koude opslag, benutting laagwaardige warmte, houtstook, biovergisting, Ontvochtigen via “Het Nieuwe Telen”, alternatieve vormen van CO2, Alternatieve voor CO2 voorziening. Onder leiding van een procesbegeleider is gekeken naar het achterliggende principe, het gewenste en het gerealiseerde resultaat. De voorlopers en de ontvangende ondernemers zijn de brengers van nieuwe ideeën, die door de volgers kritisch bekeken worden. Hierin werd met deelnemer gekeken naar de kansen en knelpunten en risico’s bij toepassing op het eigen bedrijf. Met als resultaat meer inzicht en begrip van het systeem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.