Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404130
Title Risicobepaling Xanthomonas fragariae verspreiding in aardbei
Author(s) Wolf, J.M. van der
Source Wageningen : Kennisonline
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2010
Abstract Doel - In een samenwerkingsproject van ILVO (Vlaanderen, België), PRI en PPO (Wageningen UR) in Nederland, en in samenspraak met PD en NAK/Naktuinbouw (Nederland) wordt kennis ontwikkeld over de ecologie van Xanthomonas fragariae in de aardbeivermeerdering t.b.v. preventie en sanitatie. Deze bacterie veroorzaakt een economische belangrijke bladvlekkenziekte, en is in de vermeerdering een quarantaine organisme (EPPO A2). Werkwijze - Er wordt bestaande kennis verzameld en via een survey aanvullende kennis gegenereerd over het moment in de keten waarop plantmateriaal besmet raakt. Terwijl ILVO zich concentreert op de verspreiding van endofytische populaties (in de plant), zal PRI/PPO de rol van epifytische populaties op het blad in kaart brengen. Ook wordt de verspreiding vanuit besmette planten naar naburige planten bestudeerd. Dit onderzoek vindt plaats met een bacterie die gemerkt is met "green fluorescent protein", waardoor deze relatief eenvoudig te traceren is. In kasexperimenten worden de omstandigheden die resulteren in een overgang van latente (symptoomloze) infectie naar een infectieuze symtomatische infectie bestudeerd. Hiervoor worden besmette planten tussen gezonde planten geplaatst en de besmetting van de gezonde planten in de tijd gevolgd. De overleving van de bacterie op materialen en in substraten (grond, water), die van belang zijn bij aardbeivermeerdering wordt bestudeerd, inclusief de potentiële aanwezigheid van cellen in een vitale, maar niet kweekbare vorm. De informatie wordt geïntegreerd en gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden om de bacterie te beheersen en te bestrijden. Resultaten - Dit project levert strategische informatie op die van belang is voor ziektepreventie en sanitatie van vermeerderingsmateriaal. De resultaten kunnen op termijn zo nodig ook voor pest risk analyses gebruikt worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.