Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404159
Title Een bijenzwerm in je tuin : geen probleem
Author(s) PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,
Department(s) Applied Plant Research
Publication type Poster (professional)
Publication year 2007
Keyword(s) zwermen - zwermen (activiteit) - zwermdrift - honingbijkolonies - imkers - zwerm scheppen - swarms - swarming - swarming impulse - honey bee colonies - beekeepers - taking swarms
Categories Apiculture (General)
Abstract Een bijenzwerm is een deel van een bijenvolk uit de bijenkast van een imker, dat op stap is gegaan omdat die kast de bijen te krap werd. Dat gebeurt vaak in mei of juni, maar ook wel later. Deze bijen zijn dan op zoek naar een nieuwe woning om daar uit te groeien tot een nieuw volk. De zwerm kan dus ook neerstrijken op een tak nabij of op de dakrand van een woning. Wat welke stappen kunnen dan het best worden ondernomen? Meteen een imker bellen? In deze brochure wordt alles op eenvoudige wijze uitgelegd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.