Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404174
Title Locatiespecifiek onderzoek naar de risico's van lood in moestuinen : gehalten aan lood in de bodem en moestuingewassen in het volkstuincomplex 'Aan het Meer' te Heerenveen
Author(s) Römkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2107) - 52
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bodemverontreiniging - blootstelling - lood - volkstuinen - tuinen bij het huis - gezinstuinen - friesland - groenten - soil pollution - exposure - lead - allotment gardens - domestic gardens - home gardens - vegetables
Categories Soil Pollution
Abstract Locatiespecifiek onderzoek naar de invloed van verhoogde gehalten aan lood in de bodem in het Volkstuincomplex ‘aan het Meer’ te Heerenveen toont aan dat de gehalten in de gewassen niet leiden tot onacceptabele blootstelling. De gemeten gehalten in belangrijke groenten in moestuinen (aardappel, sla, andijvie, bonen) zijn normaal en liggen een factor 3 tot 10 lager dan de berekende waarden met C-Soil. Dit betekent dat de risico-index op basis van gemeten gehalten varieert van 0.03 tot 0.21 voor levenslange blootstelling en maximaal 0.55 voor kinderen terwijl de standaardbeoordeling leidt tot risico-indexen hoger dan 1. Op grond van de metingen blijkt dat het gebruik als moestuin daarmee geen enkel risico oplevert. Geadviseerd wordt de groenten wel goed te wassen en de pH van de bodem op een niveau rond 5.5 tot 6 te houden of te brengen door (extra) bekalking.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.