Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404189
Title Zelforganiserend vermogen van gebiedscommissies verdient meer aandacht
Author(s) Kuindersma, W.; Stuiver, M.
Source Landwerk 6 (2010)dec 2010. - ISSN 1567-1844 - p. 17 - 19.
Department(s) CL - The Human Factor
Landscape Centre
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) regionale planning - regionale ontwikkeling - gebiedsgericht beleid - governance - regional planning - regional development - integrated spatial planning policy
Categories Land Use Planning
Abstract Gebiedscommissies hebben al jaren een belangrijke rol in de uitvoering van beleid voor het landelijk gebied. Provincies benadrukken graag dat de gebiedscommissies uitvoerders zijn van het beleid. Dat de commissies juist ook goed in staat zijn om beleidsopgaven te formuleren, is daardoor op de achtergrond geraakt. En dat is jammer vinden onderzoekers Wiebren Kuindersma en Marian Stuiver. Dit artikel is gebaseerd op Alterra onderzoek "Met vereende krachten" (2010)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.