Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404193
Title Onderzoeksvisie plantenveredeling voor biobased productieketens : plant breeding explores the biodiversity to uncover the building blocks for shaping a biobased society'
Author(s) Koops, A.J.; Trindade, L.M.
Source Wageningen : Plant Research International [etc.] (Rapport / Plant Research International 352) - 77
Department(s) PPO/PRI - Bioscience
WUR Plant Breeding
Laboratory of Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) vervangbare hulpbronnen - biobased economy - plantenveredeling - kosten-batenanalyse - biomassa productie - gewassen - markten - renewable resources - plant breeding - cost benefit analysis - biomass production - crops - markets
Categories Natural Resource Economics
Abstract De uitdaging van deze studie is het identificeren van kansrijke biobased ketens en mogelijke optimalisatiebehoeften vanuit die keten terug te vertalen naar noodzakelijk ontwikkelroutes die door plantenveredeling moeten worden ingezet. Criteria voor kansrijke biobased ketens zijn de mate waarin: 1) deze bijdraagt aan de CO2 mitigatie doelstelling van de Nederlandse en Europese overheid; 2) deze kansen biedt voor nieuwe bedrijvigheid van Nederlandse bedrijven; 3) Nederlandse bedrijven regie kunnen krijgen over deze keten. De mogelijkheden en haalbaarheid van verschillende productieketens worden nader uitgewerkt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.