Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404194
Title Overzicht van organisaties die zich bezighouden met (toepassing van) algenteelt
Author(s) Zee, M. van der; Wijffels, R.H.; Barbosa, M.J.
Source Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group 1014) - 41
Department(s) FBR Sustainable Chemistry & Technology
Bioprocess Engineering
FBR Bioconversion
VLAG
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) biobased economy - biomassa productie - algen - algenteelt - onderzoeksprojecten - innovaties - biomass production - algae - algae culture - research projects - innovations
Categories Natural Resource Economics
Abstract Dit rapport heeft tot doel een overzicht te geven van de voor Nederland belangrijkste activiteiten en bedrijfsplannen betreffende algen die nationaal en internationaal gaande zijn c.q. gemaakt worden. Er wordt een overzicht gegeven van organisaties die zich bezig houden met (toepassing van) algenteelt, onderverdeeld in Nederlandse (of in Nederland opererende) en buitenlandse organisaties. Er is ook een overzicht van projecten met Nederlandse inbreng op het gebied van (toepassing van) algenteelt. De projecten zijn gerangschikt in lopende grote, middelgrote, en kleine projecten, en in het oog springende initiatieven om tot een project te komen. Tot slot worden een paar algemene conclusies en aanbevelingen gegeven voor de korte en lange termijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.