Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404198
Title Perspectieven voor een duurzame bescherming van de hamster in Nederland
Author(s) Kuiters, A.T.; Haye, M.J.J. la; Muskens, G.J.D.M.; Kats, R.J.M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2022) - 80
Department(s) CE - Vegetation and Landscape Ecology
Centre for Ecosystem Studies
CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) hamsters - beschermde soorten - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - limburg - duitsland - belgië - natuurbeleid - protected species - nature management - agri-environment schemes - germany - belgium - nature conservation policy
Categories Nature Conservation / Agricultural Policy
Abstract De afgelopen jaren is het in Nederland gelukt om hamsterbeheer te ontwikkelen dat breed gedragen wordt door zowel agrarische als natuurbeschermingsector. Nederland heeft daardoor als één van de weinige landen in Europa een groeiende hamsterpopulatie. Voor het duurzaam behoud van de Nederlandse populatie is samenwerking met de buurlanden noodzakelijk. Met name met België en Duitsland (Nordrhein-Westfalen) is nauwe samenwerking noodzakelijk om (aangrenzende) hamsterpopulaties optimaal te beschermen en te versterken. Verder kan samenwerking op Europees niveau worden benut voor het overdragen van kennis en ecologisch onderzoek. Samenwerking is tevens noodzakelijk bij het formuleren van beleidsadviezen richting Brussel voor aanpassing van het agrarisch beleid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.