Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404205
Title Land van Thorn, Procesverslag
Author(s) Coninx, I.; Kranendonk, R.P.; Mansfeld, M.J.M. van
Source Wageningen : Alterra - 30
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) gebiedsontwikkeling - plattelandsontwikkeling - innovaties - publiek-private samenwerking - bevolkingsafname - maatschappelijk draagvlak - midden-limburg - Nederland - area development - rural development - innovations - public-private cooperation - population decrease - public support - Netherlands
Categories Regional Plans
Abstract In het gebied rondom Thorn liggen veel uitdagingen op het vlak van krimp, klimaatverandering, economische ontwikkeling, vastgoedmarkt, leisure sector etc. Het doel van het project 'Land van Thorn' is om een antwoord te geven op een aantal van deze uitdagingen. Vanuit TransForum wordt specifiek aandacht gevraagd voor de totstandkoming van de publieke-private samenwerking in dit proces.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.