Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404209
Title De beschikbaarheid van biomassa voor energie in de agro-industrie
Author(s) Elbersen, H.W.; Janssens, S.R.M.; Koppejan, J.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1200) - 133
Department(s) FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biomassa - bio-energie - biobased economy - reststromen - landbouwindustrie - scenario-analyse - biomass - bioenergy - residual streams - agribusiness - scenario analysis
Categories Bioenergy
Abstract In het Agroconvenant is een doelstelling opgenomen voor duurzame energie van 200 PJ. Van de agro-industrie wordt een bijdrage van 75 tot 125 PJ (bio-energie). De sector vraagt zich af of deze doelstelling wel realistisch is. Het doel van dit project was het in kaart brengen van de kwaliteit en kwantiteit van reststromen uit de agro-industrie die aanwezig of beschikbaar zijn of reeds (in Nederland) ingezet worden voor bio-energie nu en in 2020.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.