Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404233
Title Monitoring mestmarkt 2009 : achtergronddocumentatie
Author(s) Luesink, H.H.; Blokland, P.W.; Bosma, J.N.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154791 - 136
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) mestverwerking - landbouwbeleid - dierlijke meststoffen - export - marktprijzen - manure treatment - agricultural policy - animal manures - exports - market prices
Categories Manure treatment / Agricultural Policy
Abstract Na vier jaar was in 2009 het met MAMBO berekende aanbod van fosfaat uit dierlijk mest (totaal van alle meststoffen) op de mestmarkt voor het eerst kleiner dan de door Dienst Regelingen geregistreerde afvoer. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de mestexport, die de afgelopen vier jaar flink is gestegen, en de mest die uit de markt wordt genomen door de mestverbrandingscentrale in Moerdijk. Dit rapport beschrijft de eerste twee stappen van de monitoring mestmarkt 2009. De synthese is in een apart rapport beschreven (Hoogeveen et al., 2010)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.