Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 404291
Title Kwantificering van de fosfaattoestand in de bodem van vier stroomgebieden
Author(s) Walvoort, D.J.J.; Brus, D.J.; Salm, C. van der; Pleijter, M.; Tol-Leenders, T.P. van
Source Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 21) - 51
Department(s) SS - Soil Geography
SS - Soil Quality and Nutrients
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bodemchemie - fosfaatuitspoeling - fosfaten - stroomgebieden - inventarisaties - soil chemistry - phosphate leaching - phosphates - watersheds - inventories
Categories Soil Chemistry
Abstract In dit rapport staat beschreven hoe voor vier stroomgebieden de fosfaattoestand van de bodem is gekwanticeerd. Deze informatie wordt gebruikt om procesmodellen te voeden die de af- en uitspoeling van fosfaat naar grond- en oppervlaktewater kunnen voorspellen. Eerst is op een beperkt aantal locaties binnen elk stroomgebied de fosfaattoestand bepaald op vier dieptes. Vervolgens is de fosfaattoestand op deze locaties ruimtelijk geïnterpoleerd naar alle overige locaties in het stroomgebied waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van bestaande informatielagen. Op deze wijze is voor elk stroomgebied een driedimensionaal beeld verkregen van de fosfaattoestand. Het gebruik van deze gegevens als invoer voor de procesmodellen heeft geleid tot een verbetering van de berekende af- en uitspoeling van fosfaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.