Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404295
Title Advies over mitigerende maatregelen voor de otter in Friesland
Author(s) Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Kuiters, A.T.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2104) - 26
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) lutra lutra - otters - migratie - friesland - migration
Categories Mammalia
Abstract Deze rapportage geeft informatie over bestaande knelpunten, toekomstige knelpunten en opties voor mitigerende maatregelen in het deel van Friesland grenzend aan het gebied waar zich de huidige kernpopulatie van de otter bevindt. Dit rapport richt zich daarbij specifiek op de geplande ecologische verbindingszones voor de otter in Friesland. Binnen het kader van dit onderzoek konden geen knelpunten worden bekeken buiten de verbindingszones. Op basis van een aantal ecologische criteria worden knelpunten geprioriteerd in relatie tot de te verwachte verspreiding versus de huidige verspreiding. Tijdens een aantal veldbezoeken zijn de belangrijkste knelpunten geïnspecteerd en worden maatregelen voorgesteld om de situatie voor de otter te verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.