Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 404300
Title Biofilter voorkomt emissie wasplaats : Interview met Rik de Werd
Author(s) Lee, H.; Werd, H.A.E. de
Source Akker magazine 2011 (2011)2. - ISSN 1875-9688 - p. 19 - 21.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) pesticiden - waterverontreiniging - filters - akkerbouw - biologische behandeling - waterfilters - waterzuivering - pesticides - water pollution - arable farming - biological treatment - water filters - water treatment
Categories Chemical Control / Water Pollution
Abstract Hoewel de exacte regels rond de afvoer van water van de wasplaats voor trekkers en spuiten nog op zich laten wachten, wordt door de praktijk en onderzoekers al volop gewerkt aan oplossingen. Loonbedrijven en akkerbouwers richten onder meer biofilters in om het water te reinigen. Lozen van het gezuiverde water is nog een probleem, maar uit de jongste versie van de filter komt helemaal geen water meer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.