Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 404357
Title Advies robuuste verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie
Author(s) Grift, E.A. van der; Foppen, R.; Kurstjens, G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2041) - 74
Department(s) CL - Ecological Networks
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) ecologische hoofdstructuur - biodiversiteit - fauna - migratie - regionale planning - bommelerwaard - ecological network - biodiversity - migration - regional planning
Categories Nature Management (General) / Land Use Planning
Abstract In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied is het ontwerp voor een robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en Loevestein / Munnikenland getoetst. Onderzocht is of de geplande verbinding aan de ontwerprichtlijnen voor robuuste verbindingen voldoet en met welke aanpassingen het functioneren van de verbindingszone eventueel zou kunnen worden verbeterd. Tevens is onderzocht of de inrichting van de robuuste verbinding aansluit bij of conflicteert met de wensen voor landschapsinrichting vanuit het herstelplan Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.