Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404372
Title Rassenkeuze snijmaïs in vijf stappen
Author(s) Groten, J.A.M.
Source Melkvee Magazine 2011 (2011)2. - p. 52 - 53.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) zea mays - maïs - voedergewassen - gewasopbrengst - hoogopbrengende rassen - rassenlijsten - kuilvoer van het hele gewas - melkveevoeding - melkveehouderij - maize - fodder crops - crop yield - high yielding varieties - descriptive list of varieties - whole crop silage - dairy cattle nutrition - dairy farming
Categories Forage Crops / Maize
Abstract Het perceel, de ruwvoerpositie, het rantsoen en de veestapel bepalen het beste snijmaïsras voor een teler. Volgens specialist Jos Groten van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR kan iedere maïsteler vrij eenvoudig het meest geschikte ras kiezen. Hij denkt daarbij aan een 5-stappenplan, waarbij de persoonlijke ervaring van de teler hem uiteindelijk bij het optimale ras brengt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.