Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404407
Title Verzekeren van broedeieren bij een uitbraak van vogelgriep
Author(s) Horne, P.L.M. van; Asseldonk, M.A.P.M. van; Bergevoet, R.H.M.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086154968 - 58
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) pluimveehouderij - aviaire influenza - kuikenproductie - nadelige gevolgen - landbouwverzekering - poultry farming - avian influenza - chick production - adverse effects - agricultural insurance
Categories Financial Sector / Infectious Diseases / Poultry
Abstract Bij een uitbraak aviaire influenza (AI) hebben pluimveevermeerderingsbedrijven grote economische schade. Voor bedrijven gelegen in een gebied met beperkende maatregelen kan de schade zo hoog oplopen dat de continuïteitspositie in het geding is. In deze studie is de schade voor de vermeerderingsbedrijven gekwantificeerd. Vervolgens is aangegeven hoe de sector kan komen tot een verzekering of collectieve fondsvorming om de schade van de bedrijven bij een uitbraak van AI te compenseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.