Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 404417
Title Ondersteuning chrysantentelers bij zoektocht naar mogelijkheden emissiereductie
Author(s) Voogt, W.; Winkel, A. van
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Poster (professional)
Publication year 2011
Keyword(s) snijbloemen - chrysanten - agrarische bedrijfsvoering - bemesting - irrigatie - waterbehoefte - kennis - kwaliteitsnormen - emissie - cut flowers - chrysanthemums - farm management - fertilizer application - irrigation - water requirements - knowledge - quality standards - emission
Categories Cut Flowers / Environmental Pollution
Abstract Bij telers is het bewustzijn over de consequenties van de komende emissienormen weinig ontwikkeld; het ontbreekt vaak aan kennis over de effecten van watergeef- en bemestingsstrategie op de bedrijfseigen emissie. In twee praktijknetwerkgroepen, in twee regio’s (ZW NL en Midden-ZO NL) is een samenwerkingsverband van chrysantentelers, teeltadviseurs en onderzoekers opgezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.