Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404436
Title Huidige maatregelen tegen water- en winderosie in Nederland
Author(s) Hessel, R.; Stolte, J.; Riksen, M.J.P.M.
Source Bodem 21 (2011)1. - ISSN 0925-1650 - p. 11 - 12.
Department(s) SS - Soil Physics and Land Use
Soil Science Centre
Land Degradation and Development
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) bodem - watererosie - winderosie - bodemkwaliteit - soil - water erosion - wind erosion - soil quality
Categories Soil Chemistry
Abstract Bodemerosie is een wijdverbreid probleem in veel gebieden van de wereld. Op Europese schaal is bodemerosie ook aangemerkt als één van de belangrijkste bodembedreigingen in de Europese bodemstrategie, omdat het kan leiden tot verlies van vruchtbare grond, sedimentatie en vervuiling. Ook in Nederland komt erosie voor, en in het voorstel voor een Kaderrichtlijn Bodem wordt er dan ook aandacht aanbesteed. Dit artikel beschrijft waar erosie veroorzaakt door water en wind optreedt in Nederland, en welke maatregelen er tot nu toe zijn genomen om bodemerosie tegen te gaan. Deze informatie geeft een indicatie voor het eventueel aanwijzen van prioritaire gebieden in Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.