Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404438
Title Een terugtredende overheid vraagt om initiatiefrijke burgers
Author(s) Duineveld, M.; Cate, B. ten; During, R.
Source Landwerk 2011 (2011)1. - ISSN 1567-1844 - p. 28 - 30.
Department(s) Cultural Geography
WOT Natuur & Milieu
CL - Urban and Regional Development
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) regionale planning - participatie - open ruimten - besluitvorming - gelderland - regional planning - participation - open spaces - decision making
Categories Urban Plans / Public Administration (General)
Abstract Burgers praten vaak negatief over de overheid. Overheden op hun beurt vertrouwen burgers vaak weer niet. Dus is het niet zo vreemd dat participatieprocessen nogal eens moeizaam verlopen. Een mogelijke oorzaak is dat de overheid zich decennia lang heeft opgesteld als zorgende, controlerende en oplossings gerichte overheid. Dus burgers en overheden moeten gaan leren elkaar weer te gaan vertrouwen en verantwoordelijkheden toe te schuiven. Dit artikel is gebaseerd op wetenschapswinkel rapport "Ons Europaplein" (ontwerp voor een nieuw plein in Renkum).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.