Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404455
Title Welkom in Rotterdam! : een studie naar interculturele ontmoetingen tussen 'oude' en 'nieuwe' Rotterdammers
Author(s) Muijres, M.E.A.; Aarts, M.N.C.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 273) - 64
Department(s) Communication Science
WASS
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bevolking - cultuur - diversiteit - etnische groepen - etniciteit - minderheden - sociale interactie - culturele integratie - sociale integratie - sociale participatie - maatschappelijke betrokkenheid - interculturele communicatie - cultuursociologie - intercultureel onderzoek - rotterdam - zuid-holland - nederland - human population - culture - diversity - ethnic groups - ethnicity - minorities - social interaction - cultural integration - social integration - social participation - community involvement - intercultural communication - cultural sociology - cross cultural studies - netherlands
Categories Cultural Sociology
Abstract Maatschappelijke solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen bestaat nog wel degelijk in de huidige multiculturele samenleving van Rotterdam. Dat concluderen onderzoekers in een studie van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) naar de effecten van de interculturele ontmoetingen die het project 'Welkom in Rotterdam' organiseert. Zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ Rotterdammers staan open voor contact met elkaar, maar de drempel voor spontane contacten is voor veel mensen te hoog. Hun sociale netwerken zijn gescheiden waardoor de gelegenheid vaak ontbreekt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.