Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404464
Title Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : rapportage van de resultaten van de veldproeven in wintertarwe (klei), zomergerst (zand) en zetmeelaardappelen (dalgrond) in NO-Nederland in 2010
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 34
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) solanum tuberosum - aardappelen - zetmeelgewassen - hordeum vulgare - gerst - triticum aestivum - tarwe - mineralen - concentraten - stikstofrespons - potatoes - starch crops - barley - wheat - minerals - concentrates - nitrogen response
Categories Sugar and Starch Crops / Research Methodology
Abstract Het in 2009 gestarte onderzoek met MC (Mineralenconcentraat) is in 2010 op vergelijkbare wijze voortgezet. In de verschillende proeven met zetmeelaardappelen op dalgrond, zomergerst op zandgrond en wintertarwe op zware klei was gedurende het groeiseizoen een duidelijke stikstofwerking zichtbaar. In de proeven was de stikstofwerking van MC praktisch 100 % en waren de resultaten van de verschillende beoordelingen en de opbrengst en kwaliteit vergelijkbaar met de vergelijkbare stikstofhoeveelheden op basis van KAS. Oppervlakkige toediening, uitgevoerd bij de proeven in zomergerst en wintertarwe, had een negatieve invloed op de stikstofwerking. Op basis van de verschillende proeven van 2009 en 2010 zal de werkingscoëfficiënt op uniforme worden berekend. Het veldonderzoek wordt in 2011 op vergelijkbare wijze voortgezet
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.