Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404475
Title Bestrijding van Knopkruid : rapportage veldexperimenten 2009 en 2010
Author(s) Riemens, M.M.; Bleeker, P.O.; Groeneveld, R.M.W.; Weide, R.Y. van der
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 372) - 23
Department(s) PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) veldgewassen - onkruiden - galinsoga parviflora - onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - field crops - weeds - weed control - control methods
Categories Weed Control
Abstract De onkruidsoort knopkruid (Galinsoga parviflora), veroorzaakt in Nederland in de gangbare sector steeds meer problemen in de teelt van allerlei akkerbouw en vollegrondsgroenten gewassen. Dit komt doordat deze onkruidsoort met de huidige toegelaten middelen veelal niet of onvoldoende bestreden kan worden, waardoor hij zich in de loop van de tijd sterk heeft kunnen uitbreiden. In de biologische sector bereikt de soort zulke hoge dichtheden, dat een rendabele teelt van gewassen in gevaar komt. De teelt van sommige gewassen wordt door de hoge dichtheden aan knopkruid vaak onrendabel. Het onderzoek dat in deze rapportage beschreven wordt, richt zich op: het aanwenden van de grote lichtsafhankelijkheid van knopkruid voor zijn kieming, relatief lage concurrentiekracht en de mogelijke predatie van de zaden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.