Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404514
Title Huidige en toekomstige watervraag van veengronden in het Groene Hart : verkenning naar het effect van onderwaterdrains
Author(s) Akker, J.J.H. van den; Jansen, P.C.; Querner, E.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2142) - 60
Department(s) SS - Soil Physics and Land Use
CWC - Integrated Water Resources Management
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) veengronden - veenweiden - bodemwater - ondergrondse drainage - bodemdaling - groene hart - peilbeheer - peat soils - peat grasslands - soil water - subsurface drainage - subsidence - water level management
Categories Soil Physics
Abstract Dit rapport is onderdeel van de studie Droogtebestendig West-Nederland die is uitgevoerd in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, Waternet, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Door het afwateren van de veenweidegebieden daalt daar de bodem. Toepassing van onderwaterdrains kan de bodemdaling halveren, maar zal door een betere infiltratie in het veenweideperceel en een doorgaande gewasverdamping in droge perioden leiden tot een grotere watervraag van het veenweidegebied. Uit dit verkennend onderzoek blijkt dat door toepassing van onderwaterdrains de watervraag tot 15% extra kan toenemen. Door slim peilbeheer kan deze toename van de watervraag echter sterk worden gereduceerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.