Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404526
Title Emissiebeperking door spuittechnieken in de fruitteelt
Author(s) Balkhoven, M.; Wenneker, M.
Source [S.l.] : Studiegroep LaMi - 15
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) peren - rottingsschimmels - bestrijdingsmethoden - milieubeheer - thiram - pears - decay fungi - control methods - environmental management
Categories Fungicides, Bactericides / Fruit Growing / Apples, Pears
Abstract De laatste jaren is er door de LaMi-studiegroepen ‘zwartvruchtrot’ en ‘milieubewust telen van eerste klas peren’ gewerkt aan de ontwikkeling van een bestrijdingsstrategie op peer om het gebruik van het milieubelastende TMTD te beperken zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestrijdingsresultaat en de vruchtschilkwaliteit. Dit leidde ertoe dat bij de deelnemers het gemiddelde gebruik duidelijk afnam en dat eenzijdige TMTD-schema’s niet meer voorkwamen. De inschatting was echter ook dat het gemiddelde gebruik (vijf bespuitingen) niet veel verder kon worden teruggebracht en dat voor een verdere vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater andere oplossingen gezocht moesten worden. Een belangrijke mogelijkheid hiervoor ligt op het gebied van de spuittechniek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.