Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404535
Title Evaluatie van adaptief digitaal leermateriaal voor biotechnologie in universitair onderwijs
Author(s) Seters, J.R. van; Ossevoort, M.A.; Tramper, J.; Goedhart, M.J.
Event 37th Onderwijs Research Dagen, Enschede, The Netherlands, 2010-06-24/2010-06-24
Department(s) Bioprocess Engineering
VLAG
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2010
Abstract Mede door de ingevoerde BAMA structuur in het hoger onderwijs, krijgen docenten te maken met zeer heterogene groepen in hun cursussen. Studenten met verschillende vooropleidingen gevolgd in Nederland of het buitenland stromen in Nederlandse Master programma’s in. De voorkennis die deze studenten op specifieke onderwerpen hebben, loopt hierdoor zeer uiteen. In Wageningen is daarom een software pakket geschreven dat studenten laat oefenen met de stof die als voorkennis beschouwd wordt voor een bepaalde cursus. De lesmodules die met dit softwarepakket zijn ontwikkeld, worden aan het begin van een cursus aangeboden. De studenten hebben na het volgen van zo’n voorkennismodule dezelfde basiskennis en kunnen vervolgens de colleges van de cursus begrijpen. Om studenten die de voorkennis al bezitten niet te belasten met een herhaling van de leerstof wordt deze gedifferentieerd aangeboden. Een student die de voorkennis al bezit, krijgt minder oefening aangeboden en is eerder klaar met de lesmodule dan een student die nog veel voorkennis mist.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.