Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404582
Title Naar een succesvolle boerenmarkt
Author(s) Schoutsen, M.A.; Vijn, M.P.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 34
Department(s) Team Economie en Nematoden
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biologische landbouw - boerenmarkten - marketing - locatiekeuze - organisatievormen - multifunctionele landbouw - organic farming - farmers' markets - site selection - forms of organization - multifunctional agriculture
Categories Marketing (General) / Organic Farming
Abstract Het onderzoek in dit rapport heeft een drietal doelstellingen. Ten eerste is door middel van het organiseren van een landelijke bijeenkomst nagegaan of stakeholders zich herkennen in de conclusies van het rapport 'Biologische boerenmarkten in Nederland' en of er behoefte, draagvlak en commitment is voor vervolgactiviteiten. Het tweede doel is het verkrijgen van inzicht in kansrijke bijzondere locaties voor het opzetten van een biologische boerenmarkt, in het bijzonder een overdekte boerenmarkt. Tenslotte is onderzocht wat een goede organisatievorm en de randvoorwaarden voor een succesvolle biologische boerenmarkt zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.