Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404593
Title Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2009
Author(s) Hoste, R.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Markt & ketens 11-019) - 15
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biologische landbouw - varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - productiekosten - kostenanalyse - agrarische economie - organic farming - pig farming - farm management - production costs - cost analysis - agricultural economics
Categories Organic Farming / Pigs
Abstract Deze kostprijsberekening voor biologische varkens en biggen is de elfde op rij. De methodiek is gelijk aan de voorgaande berekeningen over het jaar 2007 en de periode oktober 2007-september 2008. Voor een duurzame samenwerking in de biologische varkenskolom is inzicht nodig in de kostenstructuur. Dit jaarlijkse kostprijsonderzoek is uitgevoerd binnen Bioconnect en begeleid door twee biologische varkenshouders. Aan het einde van het project is er een expertsessie geweest met meerdere schakels en stakeholders uit de biologische varkensvleesketen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.