Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404596
Title Natuurlijk gedrag en behoeften van pekingeenden; van theorie naar praktijk = Natural behavior and requirements of Pekin ducks; from theory to practice
Author(s) Krimpen, M.M. van; Ruis, M.A.W.
Source Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 436) - 32
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) pluimveehouderij - eenden - anas platyrhynchos - huisvesting, dieren - diergedrag - literatuuroverzichten - pluimvee - diergezondheid - poultry farming - ducks - animal housing - animal behaviour - literature reviews - poultry - animal health
Categories Animal Housing, Management and Care / Animal Health and Welfare / Poultry
Abstract Wageningen UR Livestock Research is verzocht om aan de hand van een literatuurstudie na te gaan hoe welzijnsverbeteringen in de vleeseendenhouderij geïmplementeerd kunnen worden. Naast een samenvatting van relevante nationale en internationale literatuur met betrekking tot het welzijn van eenden, zijn in de rapportage ook de bevindingen opgenomen van een onlangs gehouden bijeenkomst in Cambridge, Engeland. De bijeenkomst had als doel de laatste kennis, ervaringen en inzichten omtrent het welzijn van pekingeenden uit te wisselen tussen Engeland en Nederland. Hierin was vooral veel aandacht voor de toepassing van open water en de visies van het beleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.