Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404659
Title Taksterfte in Buxus, veroorzaakt door Cylindrocladium buxicola
Author(s) Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van
Source Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 77
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) buxus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - cylindrocladium buxicola - preventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bemonsteren - detectie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - spuiten - schimmelbestrijding - fungiciden - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - prevention - cultural control - sampling - detection - plant protection - control methods - spraying - fungus control - fungicides
Categories Ornamental Woody Plants / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract De laatste jaren wordt de Buxusteelt geplaagd door een ziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Cylindrocladium buxicola. Gezien de snelle uitbreiding van de ziekte is het voor kwekers en afnemers van Buxus van groot belang dat deze problematiek wordt aangepakt. Daar om is begin 2006 in opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT) een onderzoek naar de oorzaak en de bestrijding van deze taksterfte opgestart. Hierin is vooral aandacht gegeven aan het zoeken naar effectieve gewasbeschermings middelen. Daarnaast zijn zowel praktijk ervaring en met betrekking tot deze ziekte geïnventariseerd als ook de aanwezige biolgische kennis van de schimmel in kaart gebracht. Deze kennis moet in de toekomst leiden tot een meer efficiënte klassieke bestrijding, aangevuld met teelttechnische en resistentiemaatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.