Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404670
Title Ontwikkeling van de landbouw in krimpgebieden
Author(s) Breman, B.C.; Doorn, A.M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2147) - 44
Department(s) CL - The Human Factor
CL - Rural Dynamics
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bevolkingsafname - regionale ontwikkeling - landbouwontwikkeling - landgebruik - landbouw - groningen - zeeuws-vlaanderen - limburg - population decrease - regional development - agricultural development - land use - agriculture
Categories Rural Development / Agricultural Economics (General)
Abstract Het thema krimp staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Krimp is in eerste instantie een demografisch verschijnsel maar bevolkingsdaling heeft ook invloed op de sociaal- economische omstandigheden en op (het gebruik van) de fysieke ruimte. Krimp vraagt om een heroriëntatie op de ontwikkeling van de regio. Een verkenning van de ontwikkelingen in krimpgebieden kan daarbij eigenlijk niet buiten een verkenning van de (ruimtelijke) ontwikkelingen in de agrarische sector in deze gebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.