Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404692
Title Het landschap: bron van energie : studie naar de beschikbaarheid van houtsnippers uit landschapsonderhoud en het vermarkten ervan als stookhout in de Achterhoek
Author(s) Schrijver, R.A.M.; Oosterkamp, E.B.
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 276) - 67
Department(s) CL - Nature, Forest and Urban Greenery Management
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landschapselementen - agrarisch natuurbeheer - bio-energie - haalbaarheidsstudies - windsingels - afvalhout - achterhoek - biobased economy - landscape elements - agri-environment schemes - bioenergy - feasibility studies - shelterbelts - waste wood
Categories Farm Management / Nature Management (General)
Abstract Het oogsten van snoeihout uit landschapsonderhoud is bij de huidige marktprijs van houtsnippers alleen haalbaar met subsidie uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Het potentieel beschikbaar volume door de ANV’s verantwoord te oogsten hout uit kleine landschapselementen in de Achterhoek is ongeveer 23.000 m3 (13.000 ton). Dit is drie maal het volume dat de ANV’s nu produceren. Met deze hoeveelheid hout zouden de ANV’s ongeveer 20 middelgrote installaties met een vermogen van 200 kW kunnen voorzien. Deze installaties verbruiken ongeveer 1.200 m3 houtsnippers per jaar. De totale hoeveelheid hout uit landschapsonderhoud in de Achterhoek bedraagt naar schatting 53.000 m3 tot 62.000 m3 (30.000 tot 35.000 ton).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.