Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404696
Title Jaarrapportage 2010 : WOT-04-001 Koepel (communicatie, kwaliteit en management)
Author(s) WOT Natuur & Milieu,
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 230) - 31
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbescherming - natuurbeleid - communicatie - nederland - kennismanagement - milieu - nature conservation - nature conservation policy - communication - netherlands - knowledge management - environment
Categories Nature Conservation Policy / Environmental Policy
Abstract Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die LNV en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu. De jaarrapportage is toen ook opnieuw vormgegeven. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT programma WOT-04-001 (Koepel (Communicatie, Kwaliteit en Management). De resultaten van deze projecten hebben hun weg gevonden in de diverse producten van het Planbureau voor de leefomgeving en in de werkdocumenten, rapporten en studies van de WOT Natuur & Milieu.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.