Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404728
Title Beheersing bonenvlieg
Author(s) Janmaat, L.; Broek, R.C.F.M. van den
Source BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2011)33. - 4
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) biologische landbouw - vollegrondsteelt - delia platura - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - organic farming - outdoor cropping - plant pests - cultural control - pest control
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract De bonenvlieg kan op biologische percelen grote schade aanrichten in gewassen als spinazie, pompoen en bonen. Kiemplanten lijden soms zo erg onder vraat, dat er opnieuw gezaaid moet worden. De bonenvlieg beschadigt zaden en/of wortels van vele soorten planten en gewassen. Vooral de eerste jaren na invoering van een teeltsysteem met niet-kerende grondbewerking lijken de kansen op aantasting toe te nemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.