Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404746
Title Model-gebaseerde teeltadvisering voor paprika : Teeltbegeleiding voor een energie-efficiënte teelt van paprika in semi-gesloten en conventionele kassen
Author(s) Buwalda, F.; Zwart, H.F. de; Swinkels, G.L.A.M.; Bontsema, J.; Elings, A.; Gelder, A. de; Sterk, F.; Mark, C. van der
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1052.indd) - 43
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Tuinbouw Technologie
Horticultural Supply Chains
Biometris (WU MAT)
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - teeltsystemen - innovaties - ontwikkeling - kastechniek - energiebesparing - broeikaseffect - klimaatverandering - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - cropping systems - innovations - development - greenhouse technology - energy saving - greenhouse effect - climatic change - sustainability
Categories Horticulture / Cropping Systems / Greenhouse Technology
Abstract De glastuinbouw is een innovatieve sector. Bezorgdheid over het broeikaseffect en over de prijzen van fossiele brandstoffen hebben het innovatieproces een sterke impuls gegeven. Voortdurend zijn nieuwe ideeën aan de orde met betrekking tot technische besparingsmogelijkheden en teeltstrategieën om deze mogelijkheden optimaal te combineren met het behalen van goede teeltresultaten. Innovaties in de sfeer van het geconditioneerd of (semi)gesloten telen brengen vaak een verhoging van het investeringsniveau met zich mee voor warmtepompen, luchtbehandeling, extra schermen, ventilatoren, luchtslurven of nevelleidingen. Om rendabel te kunnen worden toegepast moeten deze extra kosten worden goedgemaakt door een besparing op energiekosten of een verbetering van het teeltresultaat. Teeltkundige verbeteringen zijn niet denkbeeldig, omdat door toepassing van deze technieken de mogelijkheden om de teeltcondities te verbeteren worden uitgebreid. Meer dan in conventionele kassen kunnen de factoren temperatuur, CO2 en vochtgehalte van de kaslucht onafhankelijk van het lichtniveau worden geregeld. Met de toename van technische beheersingstechnieken enerzijds, en het kostenniveau anderzijds (rente en afschrijving op investeringen, gasprijs) wordt de vraag steeds belangrijker hoe we al die mogelijkheden het meest efficiënt kunnen benutten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.