Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 404762
Title Mesttoediening in het voorjaar op kleibouwland en precisiedosering mest in maïs, thema: duurzame mineralen BO-12.03-002-007
Author(s) Huijsmans, J.F.M.
Source S.n.
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) precisielandbouw - bemesting - milieubeleid - zware kleigronden - ammoniakemissie - lente - herfst - toedieningswijzen - precision agriculture - fertilizer application - environmental policy - clay soils - ammonia emission - spring - autumn - application methods
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Environmental Policy
Abstract Informatieposter over mesttoediening op kleigrond. Op kleigrond gaat bij najaarstoepassing van (drijf)mest op bouwland een groot deel van de aanwezige stikstof verloren. Voorjaarstoediening wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit de mest. Op kleibouwland bestaat hierbij de vrees voor bodem- en gewasschade. De mesttoediening moet voldoen aan eisen van beperkte ammoniakemissie. Door de verdere verlaging van de gebruiksnormen is precisiedosering vereist.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.