Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404780
Title Bodemgezondheid in de sierteelt op zandgrond, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.16
Author(s) Boer, M. de; Breeuwsma, S.J.; Lans, A.M. van der; Bent, J. van der; Korthals, G.W.
Source S.n.
Department(s) Flower Bulbs
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) sierteelt - tuinbouw - bodemkwaliteit - zandgronden - bodemvruchtbaarheid - landbouwkundig onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - ornamental horticulture - horticulture - soil quality - sandy soils - soil fertility - agricultural research - sustainability
Categories Plant and Crop Protection (General) / Soil Fertility / Ornamental Plants
Abstract In de vollegronds sierteelt sector (bloembollenteelt, boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemen) spelen diverse problemen met bodemschimmels, bodeminsecten en plantpathogene aaltjes. Er zijn momenteel onvoldoende effectieve maatregelen. In de verschillende sectoren is behoefte aan een breed inzetbare strategie voor het bevorderen van de bodemgezondheid waarmee bodemgebonden ziekten en plagen en onkruiden worden bestreden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.