Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404796
Title Technische innovatie van opspoel- en separatietechnieken voor aaltjes, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-021
Author(s) Schomaker, C.H.; Molendijk, L.P.G.
Source S.n.
Department(s) Biometris (PPO/PRI)
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) nematoda - detectie - bemonsteren - ziektepreventie - technieken - monsterverwerking - akkerbouw - detection - sampling - disease prevention - techniques - sample processing - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Poster met onderzoeksinformatie. Slechts weinig boeren laten hun velden bemonsteren op schadelijke wortellesie- en wortelknobbelaaltjes. De redenen hiervoor zijn de onzekerheid van de bemonsteringsuitslagen en de kosten van bemonstering. Er wordt onderzocht hoe het bemonsteringsproces verbeterd en vereenvoudigd kan worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.