Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404810
Title Duurzame bodem en Duurzame mineralen BO-12.03-001 en BO-12.03-002
Author(s) Berge, H.F.M. ten; Postma, J.
Source S.n.
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) bodemvruchtbaarheid - duurzaamheid (sustainability) - mineralen - bodembeheer - akkerbouw - soil fertility - sustainability - minerals - soil management - arable farming
Categories Soil Fertility / Arable Farming
Abstract Informatieposter. De bodem is de basis voor agrarische productie. Het bodembeheer in de landbouw is in hoge mate geoptimaliseerd naar economisch rendement. Die optimalisatie vereist van de ondernemer een bijzonder complexe evenwichtsoefening. Momenteel is er een sterke behoefte vanuit beleid en praktijk naar een meer integrale aanpak waarbij de beheersopties van de ondernemer centraal staan. Welke beheersalternatieven zijn er, welke impact hebben die op de bodemkwaliteit zelf en op de vele overige ‘dimensies van duurzaamheid’? Om deze vragen in de komende jaren efficiënt aan te pakken, is in 2010 het BO-programma ‘Duurzame en gezonde bodem’ in de steigers gezet. Per 2011 is dit gestart. In dit programma zal onderzoek aan vele aspecten van bodembeheer worden gebundeld en gericht worden op ‘het handelingsperspectief’ van de ondernemer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.