Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404822
Title Herontwerp en bouw van een nieuwe lysimeter, Thema: Emissieloze kas BO-12.03-010-002.02
Author(s) Voogt, W.; Verkerke, W.
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - lysimeters - meting - kassen - teeltsystemen - onderzoek - greenhouse horticulture - measurement - greenhouses - cropping systems - research
Categories Horticulture / Greenhouse Technology / Cropping Systems
Abstract Informatieposter getiteld "Herontwerp en bouw van een nieuwe lysimeter". thema "Emissieloze kas". Een lysimeter is een in de grond ingegraven foliebak met aan de onderkant een pijpje, waardoor water kan worden opgevangen, opgepompt en geanalyseerd. De meter wordt gebruikt om watergift en plantenvoeding te optimaliseren voor kasteelten waarbij in de grond wordt geteeld. Met verschillende partijen, o.a. studenten van TU Delft Industrieel Ontwerp, is gewerkt aan een herontwerp van de bestaande foliebak
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.