Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404858
Title Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : bijdrage van het voorgenomen beleid en aanvullende (landbouwkundige) maatregelen op de realisatie van de KRW-nutriëntendoelstelling
Author(s) Boekel, E.M.P.M. van; Gerven, L.P.A. van; Hattum, T. van; Linderhof, V.G.M.; Massop, H.T.L.; Mulder, H.M.; Polman, N.B.P.; Renaud, L.V.; Walvoort, D.J.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2121) - 72
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
SS - Soil Geography
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) oppervlaktewaterkwaliteit - landbouw - mestbeleid - kostenanalyse - kaderrichtlijn water - mest - voedingsstoffenconcentratie - cost effective analysis - surface water quality - agriculture - manure policy - cost analysis - water framework directive - manures - nutrient density - cost effectiveness analysis
Categories Water Quality / Farm Management
Abstract In dit onderzoek wordt de bijdrage van het mestbeleid en het regionale KRW-maatregelenpakket aan de realisatie van de beoogde nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater in beeld gebracht. Daarnaast wordt de (kosten)effectiviteit van aanvullende landbouwkundige maatregelen verkend. Daarmee wordt een stap gezet in het kwantificeren van nutriëntenstromen om kosten¬effectieve maatregelen te identificeren en te selecteren voor stroomgebiedbeheerplannen. In het kader van dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat jaarlijks wordt verbeterd en verfijnd. De betrouwbaarheid van de resultaten wordt getoetst door gebruik te maken van regionale data van de waterbeheerders. In dit tussenrapport worden de aanpassingen in het modelinstrumentarium beschreven. Vervolgens is met het aangepaste instrumentarium een update van de ‘Ex-ante evaluatie landbouw en KRW’ uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.