Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404888
Title Toekomstscenario's voor betere bedrijfsstrategie : 2020... tien jaar verder
Author(s) Vrolijk, M.; Jansen, H.
Source V-focus 8 (2011)1. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - strategisch management - scenario planning - melkveehouderij - farm management - entrepreneurship - strategic management - dairy farming
Categories Animal Housing, Management and Care / Management Studies
Abstract Om een bedrijfsstrategie richting 2020 te ontwikkelen moet je als ondernemer een beeld hebben hoe de wereld er dan uit zou kunnen zien. Vier scenario’s, die beschrijven hoe de westerse wereld er in 2020 uit kan zien, helpen daarbij. Ze zijn gebaseerd op tientallen trends, die door zeventig mensen van binnen en buiten de agrarische sector zijn benoemd. Door je in te leven in een van de scenario’s wordt het gemakkelijker om een bedrijfsstrategie voor de langere termijn te ontwikkelen. Daarom zijn deze scenario’s relevant voor ondernemers en voor adviseurs. De toekomstscenario’s 2020 zijn producten van een project dat in opdracht van en samen met de Natuurweide wordt uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.