Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404892
Title Quick scan organische stof: kwaliteit, afbraak en trends
Author(s) Hendriks, C.M.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2128) - 34
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) organisch bodemmateriaal - milieufactoren - landgebruik - nederland - koolstofcyclus - soil organic matter - environmental factors - land use - netherlands - carbon cycle
Categories Soil Chemistry
Abstract Organische stof is van grote invloed op de bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst. Landbouwkundig gebruik en fysieke aanpassingen van het milieu beïnvloeden het organische stofgehalte in de bodem. Om de voorraad organische stof duurzaam te beheren is het van belang om inzicht te hebben in factoren die van invloed zijn op de opbouw en afbraak van organische stof. Met literatuuronderzoek is kennis bijeen gebracht over opbouw, afbraak en trends in het organische stofgehalte. De trendanalyses laten een wisselend beeld zien maar tonen geen eenduidige afname. (Voormalig) bodemgebruik, veranderingen in het fysieke milieu en management zijn belangrijke factoren die het organische stofgehalte bepalen. Gezien de onzekerheden in analyses, experimenten en modelresultaten is het moeilijk om te zeggen of een verandering in het organische stofgehalte zich werkelijk voordoet bij minerale gronden in Nederland. Bij een gebalanceerd beheer zijn er mogelijkheden om het organische stofgehalte in stand te houden of zelfs te verhogen. Aanbevolen wordt om effecten van veranderend landgebruik en landbouwkundig beheer nader te onderzoeken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.