Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404905
Title PV-cellen op de ZonWindkas
Author(s) Zwart, H.F. de; Janssen, H.J.J.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1065) - 28
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) kastechniek - zonne-energie - elektriciteit - kassen - glastuinbouw - zonnestraling - foto-elektrische cellen - modellen - greenhouse technology - solar energy - electricity - greenhouses - greenhouse horticulture - solar radiation - photoelectric cells - models
Categories Greenhouse Technology / Solar Energy
Abstract De ZonWindKas bestaat uit een systeem van lamellen in de zuidkant van het kasdek die in de zon gedraaid kunnen worden op het moment dat de zon boven een bepaalde stralingsintensiteit schijnt. Deze lamellen dienden oorspronkelijk voor de productie van warm water, dat na opslag in een zeer goed geïsoleerde buffer kan worden gebruikt voor de verwarming in de winter. Deze lamellen zouden kunnen worden voorzien van PV-cellen voor de productie van elektriciteit. In dit onderzoeksproject is via metingen en een model berekend wat de potentie is van PV-cellen op de lamellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.