Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 404906
Title CO2-opname in een gesloten kas
Author(s) Raaphorst, M.G.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1060) - 31
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - kooldioxide - meting - geconditioneerde teelt - opname (uptake) - luchtstroming - kassen - greenhouse horticulture - carbon dioxide - measurement - conditioned cultivation - uptake - air flow - greenhouses
Categories Greenhouse Technology / Energy
Abstract In het kader van Kas als Energiebron wordt onder andere onderzoek gedaan bij Lans Zeeland te Rilland en ook bij het Innovatie en Democentrum (IDC) te Bleiswijk. Voor de gesloten kas van Lans Zeeland en voor de Sunergiekas van het IDC zijn twee methoden ontwikkeld om de gewasopname van CO2 te meten. Bij methode 1 worden de hoeveelheid en de CO2-concentratie van de ingeblazen en uitgeblazen lucht van elkaar afgetrokken. Wat resteert is de gewasopname. Bij methode 2 worden de dosering, de verandering van de CO2-concentratie in de kas en het product van de luchtuitwisseling en het concentratieverschil tussen kas- en buitenlucht met elkaar vergeleken. Zowel methode 1 als methode 2 zijn toepasbaar voor Lans Zeeland, al gaf methode 1 vanwege zijn eenvoud een nauwkeuriger beeld dan methode 2. Voor de Sunergiekas kan alleen methode 2 worden toegepast omdat CO2 niet via de luchtslangen, maar via een apart slangenstelsel wordt gedoseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.