Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404926
Title Klimplanten op geluidsschermen
Author(s) Hiemstra, J.A.; Hop, M.E.C.M.; Aendekerk, T.G.L.; Hoffman, M.H.A.; Langedijk, R.P.J.
Source Boskoop : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen - 100
Department(s) Nursery Stock
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) wegen - lawaaibestrijding - wegbeplantingen - soortenkeuze - klimplanten - bouwtechnologie - onderzoek - roads - noise abatement - roadside plantations - choice of species - climbing plants - construction technology - research
Categories Noise Pollution / Roads / Ecological Engineering
Abstract De Nederlandse bevolking ondervindt door de toenemende drukte op de rijkswegen steeds meer overlast van het verkeerslawaai. Uit onderzoek is gebleken dat bewoners overwegend de voorkeur hebben voor begroeide schermen. Door wildgroei van verschillende typen geluidsschermen werd het totaalbeeld rommelig en chaotisch. Dit was voor Rijkswaterstaat de aanleiding geweest om het project Modulaire geluidsschermen in het leven te roepen. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht in de factoren te krijgen, die bepalen of de begroeiing van een scherm wel of niet zal slagen. Tevens worden praktische adviezen gegeven die in de ontwerpfase, de realisatiefase of beheerfase van een scherm toegepast kunnen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.