Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404935
Title Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren
Author(s) Wortelboer, F.G.; Arts, F.; Bos, O.G.; Brasseur, S.M.J.M.; Brinkman, A.G.; Craeymeersch, J.A.M.; Deerenberg, C.M.; Dijkman, E.M.; Lindeboom, H.J.; Meesters, H.W.G.; Mesel, I.G. de; Reijnders, P.J.H.; Quirijns, F.J.; Hofstede, R. ter; Breukelen, S. van; Densen, W.L.T. van; Duin, W.E. van; Overzee, H.M.J. van; Witbaard, R.
Source Den Haag/Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (Achtergrondstudies / Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ) - 240
Department(s) IMARES
IMARES Ecosystemen
IMARES Delta
IMARES Vis
Aquatic Ecology and Water Quality Management
IMARES Visserij
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) vissen - vogels - bodemfauna - biodiversiteit - mariene gebieden - natuurwaarde - aquatische ecosystemen - noordzee - inventarisaties - waddenzee - voordelta - fishes - birds - soil fauna - biodiversity - marine areas - natural value - aquatic ecosystems - north sea - inventories - wadden sea
Categories Marine Ecology
Abstract Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie is gebaseerd op een grote hoeveelheid gegevens over kenmerkende soorten en eigenschappen van de Nederlandse mariene ecosystemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.